Мэдээ
 • ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ ЦАХИМ ШИЛЖҮҮЛГИЙН СТАНДАРТЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
  2019.12.12 ЭМЯ-ны А танхим 10:00 Эрүүл мэндийн яамны бодлого төлөвлөлтийн газар, Дэлхийн банкны санхүүжилттэй “Цахим эрүүл мэнд” төсөл хамтран 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр “Эмнэлгийн цахим шил...
  2019-12-16 09:10:21 Дэлгэрэнгүй
 • “Нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргалтыг дэмжих нь”
  “Нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргалтыг дэмжих нь” сэдэвт эрүүл мэндийн статистикч эмч нарт зориулсан сургалт зохион байгууллаа....
  2019-11-28 15:48:08 Дэлгэрэнгүй
 • Увс аймагт “Компьютер хэрэглэгчдийн анхан шатны сургалт” зохион байгууллаа.
  Увс аймагт “Компьютер хэрэглэгчдийн анхан шатны сургалт” зохион байгууллаа. 2019 оны 11 дүгээр сарын 4-ний өдөр...
  2019-11-04 13:32:07 Дэлгэрэнгүй
 • КОМПЬЮТЕР ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
  “Цахим эрүүл мэнд” төслийн хүрээнд эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд ...
  2019-09-27 13:08:31 Дэлгэрэнгүй
 • “КОМПЬЮТЕР ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ" БОЛЛОО
  Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Эрүүл мэндийн яамны хэрэгжүүлж буй “Цахим эрүүл мэнд” төслийн хүрээнд “Компьютер хэрэглэгчдийн сургалт”-ын сургагч багш бэлтгэх 3 өдрийн сургалтыг 2019 оны 6 дугаар сарын ...
  2019-06-25 13:11:45 Дэлгэрэнгүй
 • “ЭМ-ийн өгөгдийн болон МТ-ын стандартыг боловсруулах, нутагшуулах ” ажлыг гүйцэтгэх “Чорус АБ” компанитай уулзлаа
  Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Цахим эрүүл мэнд” төслийн хүрээнд “Эрүүл мэндийн өгөгдлийн болон мэдээллийн технологийн стандартуудыг боловсруулах, нутагшуулах” олон улсын нээлттэй тенде...
  2019-04-30 19:55:28 Дэлгэрэнгүй