Шинэ мэдээлэл

Дэлхийн банкны санхүүжилттэй төслөөс45,565 PCR оношлуур, 45,504 нуклейн хүчлийг ялгагч аппаратны оношлуурын иж бүрдлийг нийлүүллээ

Төслийн санхүүжилтээр нийт 1,100,250,000 төгрөгийн үнэ бүхий BioRad брэндийн CFX96 DX аппарат, Sansure Biotech брэндийн MA6000 аппаратанд тохирох 45,565 PCR оношлуур, Sansure Biotech брэндийн Natch CS аппаратанд тохирох 45,504 нуклейн хүчлийг ялгагч аппаратны оношлуурын иж бүрдлийг өгсөн болно.

Дэлгэрэнгүй
Төслийн зорилго
Цахим эрүүл мэндийн шийдэл, эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдмэл байдал, хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг одоогийн түвшинээс сайжруулах.
Төсөл хэрэгжилтийн үе шатууд
2015.06.18
Монгол Улсын Засгийн газар ОУХА-тай Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг байгуулав.
2015.07.09
Монгол Улсын Их хурал Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг соёрхон батлав.
2016.06.02
Төсөл албан ёсоор нээлтээ хийв.
2016-2020
Төслийн хэрэгжилт.
2020.09.30
"Цахим эрүүл мэнд" төслийн хаалт.