ҮНИЙН САНАЛЫН УРИЛГА (КОВИД-19 төслийн үр өгөөж, сургамж, сайн туршлага зэрэг сэдвээр богино хэмжээний видео материал бэлтгэх - CS11)

ҮНИЙН САНАЛЫН УРИЛГА (КОВИД-19 төслийн үр өгөөж, сургамж, сайн туршлага зэрэг сэдвээр богино хэмжээний видео материал бэлтгэх - CS11)

Дэлгэрэнгүй
Төслийн зорилго
Цахим эрүүл мэндийн шийдэл, эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдмэл байдал, хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг одоогийн түвшинээс сайжруулах.
Төсөл хэрэгжилтийн үе шатууд
2015.06.18
Монгол Улсын Засгийн газар ОУХА-тай Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг байгуулав.
2015.07.09
Монгол Улсын Их хурал Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг соёрхон батлав.
2016.06.02
Төсөл албан ёсоор нээлтээ хийв.
2016-2020
Төслийн хэрэгжилт.
2020.09.30
"Цахим эрүүл мэнд" төслийн хаалт.