ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРООНЫ ГИШҮҮД
Төслийн Удирдах Хорооны Дарга:    Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
 
Гишүүд: 
  • Эрүүл мэндийн яамны Санхүү, эдийн засгийн газрын дарга, Төслийн захирал “Монгол улсад COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төслийн захирал
  • Эрүүл мэндийн яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга
  • Эрүүл мэндийн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга
  • Эрүүл мэндийн яамны Санхүү, эдийн засгийн газрын Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга
  • Сангийн яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга /зөвшилцсөнөөр/
  • Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын газрын хөгжлийн санхүүжилтийн хэлтсийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/
  • Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал
  • Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал
Нарийн бичгийн дарга
  • “Монгол Улсад КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төслийн зохицуулагч /саналын эрхгүй/

 

НИЙТЭЛСЭН: 2023-05-26 өдөр 00:00:0 цаг