Төслийн удирдах хорооны гишүүд
Төслийн Удирдах Хорооны Дарга:   Эрүүл Мэндийн Сайд
 
Гишүүд: 
 
 • Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
 • Эрүүл мэндийн яамны Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга
 • Эрүүл мэндийн яамны Бодлого төлөвлөлтийн газрын Эдийн засаг, санхүүгийн хэлтсийн дарга
 • Засгийн газрын ахлах референт /зөвшилсөнөөр/
 • Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн захирал
 • Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Эрүүл мэндийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийн газрын дарга
 • Сангийн яамны хөгжлийн санхүүжилтийн газрын дарга /зөвшилсөнөөр/
 • Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газрын Мэдээлийн технологийн бодлого зохицуулалтын хэтсийн дарга /зөвшилсөнөөр/
 • Кибер аюулгүй байдлын газрын ахлах ажилтан /зөвшилсөнөөр/
 • Үндэсний дата төвийн захирал /зөвшилсөнөөр/
 
Нарийн бичгийн дарга
 • Төслийн зохицуулагч
НИЙТЭЛСЭН: 2019-05-03 өдөр 17:51:2 цаг