Мэдээ
 • Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хүйтэн хэлхээний төхөөрөмжийн эхний ээлжийг хүлээн авлаа
  Тус тоног төхөөрөмжийг шинээр баригдаж буй Вакцин Био Бэлдмэлийн Төв агуулах болон 21 аймаг, есөн дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад угсрах юм. Ингэснээр коронавирусийн вакцины чанарын хадгалалтыг...
  2021-06-23 13:29:29 Дэлгэрэнгүй
 • Мэдээллийн технологийн мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна
  Мэдээллийн технологийн мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна...
  2021-06-22 14:55:53 Дэлгэрэнгүй
 • Дэлхийн банкны санхүүжилттэй “Цахим эрүүл мэнд” төсөл Улсын Их Хурлын Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны хуралдаанаар орлоо (2021.06.15)
  Дэлхийн банкны санхүүжилттэй “Цахим эрүүл мэнд” төсөл Улсын Их Хурлын Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны хуралдаанаар орлоо (2021.06.15)...
  2021-06-15 18:39:16 Дэлгэрэнгүй
 • ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ УДИРДАМЖИЙГ АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭР ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
  МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ УДИРДАМЖИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА ...
  2021-06-04 12:10:00 Дэлгэрэнгүй
 • ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ УДИРДАМЖИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭР БАЙНА
  МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ УДИРДАМЖИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА...
  2021-06-04 12:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН УДИРДЛАГЫН БИЧИГ БАРИМТЫГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
  МОНГОЛ УЛСАД КОВИД-19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ ( P175730) БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН УДИРДЛАГЫН БИЧИГ БАРИМТЫГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА...
  2021-06-03 19:17:38 Дэлгэрэнгүй
 • ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
  МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА ...
  2021-06-03 19:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ГЭРЭЭНИЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
  ГЭРЭЭНИЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН СОНГОН ШАЛГАРУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ...
  2021-06-02 17:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Вакцинжуулалтын мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна
  Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн санхүүжилттэй Эрүүл мэндийн яамны хэрэгжүүлж буй “Монгол КОВИД-19-өөс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төсөл Вакцинжуул...
  2021-05-19 16:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Гэрээний менежментийн мэргэжилтэн ажлын байранд урьж байна
  Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн санхүүжилттэй Эрүүл мэндийн яамны хэрэгжүүлж буй “Монгол КОВИД-19-өөс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төсөл Гэрээний м...
  2021-05-19 15:02:00 Дэлгэрэнгүй