Төслийн танилцуулга
Эрх зүйн байдал
 
Монгол Улсын Засгийн Газар 2015 оны 6 дугаар 18-ны өдөр Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциацитай Цахим эрүүл мэнд төсөл хэрэгжүүлэх Санхүүжилтийн хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан. Монгол Улсын Их хурал Цахим эрүүл мэнд төсөл хэрэгжүүлэх Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг 2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр соёрхон баталсан. Эрүүл мэндийн яам 2016 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр Цахим эрүүл мэнд төслийг албан ёсоор нээсэн.
 
Төслийн хөгжлийн зорилт
 
Эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдмэл байдал, хэрэглээг нэмэгдүүлэх, цахим эрүүл мэндийн шийдлүүдийг нэвтрүүлэх замаар эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах
 
Хэрэгжих хугацаа: 2016-2020 он
 
Санхүүжилт: Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээл
 
Хэрэгжүүлэгч: Эрүүл мэндийн яам
 
Төслийн захирал: Р.Оюунханд, ЭМЯ-ны бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга
 
Төслийн зохицуулагч: С.Энхболд, Анагаах ухааны доктор
 
Төслийн зорилго: Цахим эрүүл мэндийн шийдэл, эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдмэл байдал, хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг одоогийн түвшинээс сайжруулах
 
Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд:
 
Бүрэлдэхүүн хэсэг 1: Цахим эрүүл мэндийн нэгдсэн тогтолцоог байгуулах;
 
Бүрэлдэхүүн хэсэг 1.1: Эрүүл мэндийн мэдээлэл солилцооны платформ болон холбогдох цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх;
 
Бүрэлдэхүүн хэсэг 1.2: Эрүүл мэндийн өгөгдлийн стандартчилал;
 
Бүрэлдэхүүн хэсэг 1.3: Мэдээллийн технологийн дэд бүтэц байгуулах;
 
Бүрэлдэхүүн хэсэг 1.4: Энтерпрайз архитектурыг боловсруулах;
 
Бүрэлдэхүүн хэсэг 2: Байгууллагын чадавхи бэхжүүлэх;
 
Бүрэлдэхүүн хэсэг 2.1:Комьпютерийн ур чадвар болон эрүүл мэндийн мэдээллийн удирдлагын чадавхи бэхжүүлэх;
 
Бүрэлдэхүүн хэсэг 2.2: Интернетийн холболт хийх замаар цахим эрүүл мэндийн системийн суурийг байгуулах;
 
Бүрэлдэхүүн хэсэг 2.3: Сургалтын төв байгуулах;
 
Бүрэлдэхүүн хэсэг 3: Төслийн удирдлага;
НИЙТЭЛСЭН: 2019-05-01 өдөр 17:34:4 цаг