Мэдээ
 • VACANCY ANNOUNCEMENT
  PROCUREMENT SPECIALIST...
  2022-01-07 18:02:21 Дэлгэрэнгүй
 • VACANCY ANNOUNCEMENT
  ADMINISTRATIVE ASSISTANT...
  2022-01-07 17:58:06 Дэлгэрэнгүй
 • VACANCY ANNOUNCEMENT
  RISK COMMUNICATION AND COMMUNITY ENGAGEMENT SPECIALIST...
  2022-01-07 17:54:05 Дэлгэрэнгүй
 • VACANCY ANNOUNCEMENT
  MONITORING AND EVALUATION SPECIALIST ...
  2022-01-07 17:49:21 Дэлгэрэнгүй
 • VACANCY ANNOUNCEMENT
  The Ministry of Health is announcing a vacancy of the Public Health local consultant for the Mongolia COVID-19 Emergency Response Project financed by the World Bank International Development Associati...
  2021-11-02 11:40:20 Дэлгэрэнгүй
 • VACANCY ANNOUNCEMENT
  The Ministry of Health is announcing a vacancy of the Facility health and safety local consultant for the Mongolia COVID-19 Emergency Response Project financed by the World Bank International Developm...
  2021-11-02 11:38:24 Дэлгэрэнгүй
 • Дэлхийн банкны санхүүжилттэй ЭМЯ-ны хэрэгжүүлж буй төслийн санхүүжилт, дэмжлэгтэйгээр нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмжийг УГТЭ-т гардууллаа
  Дэлхийн банкны санхүүжилттэй ЭМЯ-ны хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төслийн санхүүжилт, дэмжлэгтэйгээр нийлүүлэгдсэн...
  2021-10-07 18:07:24 Дэлгэрэнгүй
 • Дэлхийн банкны санхүүжилттэй ЭМЯ-ны хэрэгжүүлж буй төслийн санхүүжилт, дэмжлэгтэйгээр нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмжийг УГТЭ-т гардууллаа
  Дэлхийн банкны санхүүжилттэй ЭМЯ-ны хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төслийн санхүүжилт, дэмжлэгтэйгээр нийлүүлэгдсэн...
  2021-10-07 18:07:23 Дэлгэрэнгүй
 • Дэлхийн банкны санхүүжилттэй ЭМЯ-ны хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төслийн санхүүжилтээр тоног төхөөрөмж гардуулах арга хэмжээ боллоо
  Дэлхийн банкны санхүүжилттэй ЭМЯ-ны хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төслийн санхүүжилтээр тоног төхөөрөмж гардуулах ...
  2021-09-10 10:05:19 Дэлгэрэнгүй
 • Дэлхийн банкны санхүүжилттэй ЭМЯ-ны хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төслийн санхүүжилтээр тоног төхөөрөмж гардуулах арга хэмжээ боллоо
  Дэлхийн банкны санхүүжилттэй ЭМЯ-ны хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төслийн санхүүжилтээр тоног төхөөрөмж гардуулах ...
  2021-09-10 10:05:13 Дэлгэрэнгүй