КОВИД-19
 • КОВИД-19: Эрүүл мэндийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал
  ДЭМБ, ОУ-ын Хөдөлмөрийн байгууллагаас боловсруулсан Ковид -19 дэгдэлтийн үеийн эрүүл мэндийн ажилтнуудын эрх, үүрэг, хариуцлага, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгаа, ажилтнуудын ажлы...
  2023-01-24 17:42:36 Дэлгэрэнгүй
 • ДЭМБ-аас зөвлөж байна: Ковид -19 - Амны хаалтны зөв хэрэглээ
  ДЭМБ-ын “Infection prevention and control in the context of coronavirus disease (COVID-19):A living guideline.WHO.25 April 2022” аргачлалд тусгасан Ковид-19 халдварын үед вирус дамжих замаас хамааран ...
  2023-01-24 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээнээс Ковид-19-ийн тогтвортой менежмент рүү шилжих нь
  Дэлхийн улс орнууд цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээнээс Ковид-19-ийн тогтвортой менежмент рүү шилжиж байна. Номхон далайн Баруун Бүсийн КОВИД-19-ийн тогтвортой менежментийн 5 үндсэн элементийн талаа...
  2023-01-24 00:00:00 Дэлгэрэнгүй