Мэдээ
 • Гэрээний менежментийн мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна
  Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн санхүүжилттэй Эрүүл мэндийн яамны хэрэгжүүлж буй “Монгол КОВИД-19-өөс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төсөл Гэрээний м...
  2021-05-19 15:02:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна
  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна...
  2021-05-19 15:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна
  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна...
  2021-05-19 15:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • XӨСҮТ-ийн Вакцин био бэлдмэлийн төвийн өргөтгөлийн шав тавих ёслолын арга хэмжээ боллоо
  XӨСҮТ-ийн Вакцин био бэлдмэлийн төвийн өргөтгөлийн шав тавих ёслолын арга хэмжээ боллоо...
  2021-05-05 17:56:00 Дэлгэрэнгүй
 • Дэлхийн Банкнаас 1 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжийн санхүүжилттэй хувийн хамгаалах хэрэгслийг гардуулан өглөө
  Дэлхийн Банкнаас 1 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжийн санхүүжилттэй хувийн хамгаалах хэрэгслийг гардуулан өглөө...
  2021-04-01 09:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЧИГ БАРИМТЫГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ, САНАЛ АВЧ БАЙНА
  МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЧИГ БАРИМТЫГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ, СА...
  2021-02-15 20:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) ХАМТРАГЧ ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЧИГ БАРИМТЫГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ, САНАЛ АВЧ БАЙНА
  МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) ХАМТРАГЧ ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЧИГ БАРИМТЫГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ...
  2021-01-30 19:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ УДИРДАМЖИЙН ЭХНИЙ ХУВИЛБАРЫГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ, САНАЛ АВЧ БАЙНА
  МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ УДИРДАМЖИЙН ЭХНИЙ ХУВИЛБАРЫГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ Б...
  2021-01-29 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ ( P175730) БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ, САНАЛ АВЧ БАЙНА
  МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ ( P175730) БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГ...
  2021-01-22 20:45:28 Дэлгэрэнгүй
 • VACANCY ANNOUNCEMENT
  The Ministry of Health is announcing a vacancy of the Risk Communication and Community Engagement Specialist for the Mongolia COVID-19 Emergency Response Project financed by the World Bank Internation...
  2020-08-06 17:30:00 Дэлгэрэнгүй