Мэдээллийн технологийн мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна

Vacancy Announcement

Project number: 5489-MN

Project name: E-Health Project financed by the World Bank

Implementing organization: Ministry of Health

Position: Information Technology Specialist

The Ministry of Health is announcing a vacancy of the Information Technology Specialist for the E-Health Project financed by the World Bank International Development Association and implemented by the Ministry of Health.

Please apply

 

Мэдээллийн технологийн мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна

Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн санхүүжилттэй Эрүүл мэндийн яамны хэрэгжүүлж буй “Цахим эрүүл мэнд” төсөл Мэдээллийн технологийн мэргэжилтний ажлын байрыг зарлаж байна.

 

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2021-06-22 өдөр 14:55:5 цаг