Худалдан авах ажиллагаа
Тендерийн зар
  • Дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулалтын тухай зар
    Төслийн дугаар: 5489 – MN Сонгон шалгаруулалтын дугаар: EHP/CS/IC/1.2.1/2017 Сонгон шалгаруулалтын нэр: Эрүүл мэндийн өгөгдлийн зөвлөх Эрүүл мэндийн яамнаас Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн асс...
    2017-01-02 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
  • Дотоодын зөвлөхүүдийн сонгон шалгаруулалтын тухай зар
    Төслийн дугаар: 5489 - MN Сонгон шалгаруулалтын нэр, дугаар: 1) EHP/CS/IC/1.2.1/2017 - Эрүүл мэндийн өгөгдлийн зөвлөх 2) EHP/CS/IC/1.2.4.2/2017 - Эрүүл мэндийн өгөгдлийн стандартын зөвлөх Эрүүл ...
    2017-01-01 00:00:00 Дэлгэрэнгүй