Худалдан авах ажиллагаа
Тендерийн зар
 • Үнийн саналын урилга-Дүрс оношилгооны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
  ...
  2022-12-20 00:10:00 Дэлгэрэнгүй
 • Үнийн саналын урилга-Оношилгооны дурангийн иж бүрдэл нийлүүлэх
  ...
  2022-12-20 00:09:00 Дэлгэрэнгүй
 • Үнийн саналын урилга-Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хяналт тохируулгын анализатор нийлүүлэх
  ...
  2022-12-20 00:08:00 Дэлгэрэнгүй
 • Үнийн саналын урилга-Мэс заслын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
  ...
  2022-12-20 00:07:00 Дэлгэрэнгүй
 • Үнийн саналын урилга-Мэс заслын гар багажийн иж бүрдэл нийлүүлэх
  ...
  2022-12-20 00:06:00 Дэлгэрэнгүй
 • Үнийн саналын урилга-Сэргээн засах тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
  ...
  2022-12-20 00:05:00 Дэлгэрэнгүй
 • Үнийн саналын урилга-Оношилгоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
  ...
  2022-12-20 00:04:00 Дэлгэрэнгүй
 • Үнийн саналын урилга-Мэдрэл судлалын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
  ...
  2022-12-20 00:03:00 Дэлгэрэнгүй
 • Үнийн саналын урилга-Шахмал эмийг хуваарилах, савлах автомат машин нийлүүлэх
  ...
  2022-12-20 00:02:00 Дэлгэрэнгүй
 • Үнийн саналын урилга-Бөөр орлуулах эмчилгээний аппарат нийлүүлэх
  ...
  2022-12-20 00:01:00 Дэлгэрэнгүй