Худалдан авах ажиллагаа
Тендерийн зар
 • Development of Health Data Dictionaries
  Specific Procurement Notice Request for Bids Non-Consulting Services Employer: Ministry of Health, Mongolia Project name: E-Health Project Project ID: P131290 Contract title: Development of Healt...
  2019-06-17 15:56:04 Дэлгэрэнгүй
 • Cургалтын төвийн компьютер, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх үнийн саналын баримт бичиг
  Гэрээний нэр: Сургалтын төвийн компьютер, тоног төхөөрөмж Гэрээний дугаар: MN-MOH-36381-GO-RFQ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА Эрүүл мэндийн яам нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос сургалтын төви...
  2019-05-16 09:14:23 Дэлгэрэнгүй
 • Сургалтын төвийн тавилга нийлүүлэх үнийн саналын баримт бичиг
  Гэрээний нэр: Сургалтын төвийн тавилга Гэрээний дугаар: MN-MOH-87533-GO-RFQ Нэг. ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА Эрүүл мэндийн яам нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос сургалтын төвийн тавилга ний...
  2019-05-16 09:10:19 Дэлгэрэнгүй
 • Анхан шатны эрүүл мэндийн байгуулаллагуудад нийлүүлэх компьютер, тоног төхөөрөмж
  Эрүүл мэндийн яам нь Олон улсын хөгжлийн ассоциацаас Цахим эрүүл мэнд төслийг хэрэгжүүлэхээр хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилт авсан бөгөөд санхүүжилтийн хэсгийг анхан шатны байгууллагуудад компьютер, т...
  2019-01-23 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруултын тухай зар
  Төслийн дугаар: 5489-MN Сонгон шалгаруулалтын дугаар: EHP/CS/IC/2.1.1/2019 Сонгон шалгаруулалтын нэр: Сургалтын дотоодын зөвлөх Эрүүл мэндийн яамнаас Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциаций...
  2019-01-01 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Эрүүл мэндийн өгөгдөл солилцооны стандартын дотоодын зөвлөх
  Төслийн дугаар: 5489 – MN Сонгон шалгаруулалтын дугаар: EHP/CS/IC/1.2.4.3/2018 Сонгон шалгаруулалтын нэр: Эрүүл мэндийн өгөгдөл солилцооны стандартын дотоодын зөвлөх Эрүүл мэндийн яамнаас Дэлхийн...
  2018-12-04 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Цахим эрүүл мэндийн хууль эрхзүйн дотоодын зөвлөх
  Төслийн дугаар: 5489 – MN Сонгон шалгаруулалтын дугаар: EHP/CS/IC/1.2.4.1/2018 Сонгон шалгаруулалтын нэр: Цахим эрүүл мэндийн хууль эрхзүйн дотоодын зөвлөх Эрүүл мэндийн яамнаас Дэлхийн банкны Ол...
  2018-12-01 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулалтын тухай зар
  Төслийн дугаар: 5489 – MN Сонгон шалгаруулалтын дугаар: EHP/CS/IC/1.2.1/2017 Сонгон шалгаруулалтын нэр: Эрүүл мэндийн өгөгдлийн зөвлөх Эрүүл мэндийн яамнаас Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн асс...
  2017-01-02 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Дотоодын зөвлөхүүдийн сонгон шалгаруулалтын тухай зар
  Төслийн дугаар: 5489 - MN Сонгон шалгаруулалтын нэр, дугаар: 1) EHP/CS/IC/1.2.1/2017 - Эрүүл мэндийн өгөгдлийн зөвлөх 2) EHP/CS/IC/1.2.4.2/2017 - Эрүүл мэндийн өгөгдлийн стандартын зөвлөх Эрүүл ...
  2017-01-01 00:00:00 Дэлгэрэнгүй