Худалдан авах ажиллагаа
Тендерийн зар
 • VACANCY-Financial Management Specialist -CANCELLED
  FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST - CANCELLED ...
  2022-04-07 14:57:03 Дэлгэрэнгүй
 • VACANCY-Procurement Specialist
  PROCUREMENT SPECIALIST...
  2022-01-07 18:02:21 Дэлгэрэнгүй
 • VACANCY-Administrative assistant
  ADMINISTRATIVE ASSISTANT...
  2022-01-07 17:58:06 Дэлгэрэнгүй
 • VACANCY-Risk Communication and Community Engagement Specialist
  RISK COMMUNICATION AND COMMUNITY ENGAGEMENT SPECIALIST...
  2022-01-07 17:54:05 Дэлгэрэнгүй
 • VACANCY-Monitoring and Evaluation Specialist
  MONITORING AND EVALUATION SPECIALIST ...
  2022-01-07 17:49:21 Дэлгэрэнгүй
 • VACANCY-Public Health local consultant
  The Ministry of Health is announcing a vacancy of the Public Health local consultant for the Mongolia COVID-19 Emergency Response Project financed by the World Bank International Development Associati...
  2021-11-02 11:40:20 Дэлгэрэнгүй
 • VACANCY- Facility Health
  The Ministry of Health is announcing a vacancy of the Facility health and safety local consultant for the Mongolia COVID-19 Emergency Response Project financed by the World Bank International Developm...
  2021-11-02 11:38:24 Дэлгэрэнгүй
 • ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
  Эрүүл Мэндийн яам Дэлхийн банкны санхүүжилттэй “Монгол Улсад КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн системийн бэлэн байдлыг хангах” төслийн хүрээнд эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Шинэ...
  2021-08-17 10:18:24 Дэлгэрэнгүй
 • ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
  Эрүүл Мэндийн яам Дэлхийн банкны санхүүжилттэй “Монгол Улсад КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн системийн бэлэн байдлыг хангах” төслийн хүрээнд эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Шинэ...
  2021-05-14 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
  Эрүүл Мэндийн яам Дэлхийн банкны санхүүжилттэй “Монгол Улсад КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн системийн бэлэн байдлыг хангах” төслийн хүрээнд эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Шинэ...
  2021-05-14 00:00:00 Дэлгэрэнгүй