Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна

Vacancy Announcement

 

Project number: P173799

Project name: Mongolia COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Project 

Implementing organization: Ministry of Health

Position: Monitoring and Evaluation Specialist

The Ministry of Health is announcing a vacancy of the Monitoring and Evaluation Specialist for the Mongolia COVID-19 Emergency Response Project financed by the World Bank International Development Association and implemented by the Ministry of Health.

Please apply

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний ажлын байранд урьж байна

Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн санхүүжилттэй Эрүүл мэндийн яамны хэрэгжүүлж буй “Монгол КОВИД-19-өөс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төсөл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтний ажлын байрыг зарлаж байна.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2021-05-19 өдөр 15:00:0 цаг