Цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээнээс Ковид-19-ийн тогтвортой менежмент рүү шилжих нь

Дэлхийн улс орнууд цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээнээс Ковид-19-ийн тогтвортой менежмент рүү шилжиж байна. Номхон далайн Баруун Бүсийн КОВИД-19-ийн тогтвортой менежментийн 5 үндсэн элементийн талаар товч мэдээллийг өгнө.

Мэдээлэл. КОВИД-19. Тогтвортой менежмент (fliphtml5.com)

НИЙТЭЛСЭН: 2023-01-24 өдөр 00:00:0 цаг