ДЭМБ-аас зөвлөж байна: Ковид -19 - Амны хаалтны зөв хэрэглээ

ДЭМБ-ын “Infection prevention and control in the context of coronavirus disease (COVID-19):A living guideline.WHO.25 April 2022” аргачлалд тусгасан Ковид-19 халдварын үед вирус дамжих замаас хамааран амны хаалтыг хэрхэн зөв хэрэглэх талаар өгсөн зөвлөмжийг эмч, эмнэлгийн ажилтан болон олон нийтэд зориулан орчуулан хүргэж байна. Амны хаалтны зөв хэрэглээ бодит байдал дээр харилцан адилгүй байгаа тул хэрэгцээнд тулгуурласан мэдээллийг түгээх шаардлагатай байна гэж тус зөвлөмжид дурджээ.

Амны хаалт. Зөвлөмж,ДЭМБ (fliphtml5.com)

НИЙТЭЛСЭН: 2023-01-24 өдөр 00:00:0 цаг