МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН, СОНГОН ШАЛГАРУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

“Цахим эрүүл мэнд төсөл” төслийн хүрээнд “Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн” сонгон шалгаруулах нээлттэй ажлын байрыг зарласан.

Төслийн нэр:

5489-MN: Цахим эрүүл мэнд төсөл

Сонгон шалгаруулалтын нэр:

Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн

Сонгон шалгаруулалтын дугаар:

MN-MOH-238508-CS-INDV

Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа:

2021 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн 15:00 цаг

Сонгон шалгаруулсан хугацаа/ шийдвэр:

2021 оны 7 дугаар сарын 30-ны хурлын шийдвэр


“Цахим эрүүл мэнд төсөл” төслийн хүрээнд “Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн” сонгон шалгаруулах нээлттэй ажлын байрыг зарласан.

Урилгад заасан хугацаанд “Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн”-ий ажлын байранд 3-н ажил горилогч саналаа ирүүлсэн бөгөөд 2021 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн ажлын хэсгийн хурлын шийдвэрээр Ганбаатар Ганболорыг Мэдээллийн технологийн мэргэжилтний ажлын байранд сонгон шалгаруулаад байна.

 

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2021-07-30 өдөр 13:34:2 цаг