Bid
 • Specific Procurement Notice (extension of deadline)
  Request for Bids – PLANT DESIGN, SUPPLY AND INSTALLATION (WITHOUT PREQUALIFICATION) Employer: Ministry of Health Project: E-Health Project Contract title: Design, supply and installation of the Pict...
  2019-12-20 14:50:21 Read more
 • Request for Bids – PLANT DESIGN, SUPPLY AND INSTALLATION (WITHOUT PREQUALIFICATION)
  Employer: Ministry of Health Project: E-Health Project Contract title: Design, supply, and installation of the Picture Archiving and Communication System (PACS) Country: Mongolia Loan No. /Credit No. ...
  2019-11-04 11:13:13 Read more
 • Development of Health Data Dictionaries
  Specific Procurement Notice Request for Bids Non-Consulting Services Employer: Ministry of Health, Mongolia Project name: E-Health Project Project ID: P131290 Contract title: Development of Heal...
  2019-06-17 15:57:41 Read more
 • Active Bid
  Эрүүл мэндийн яам нь Олон улсын хөгжлийн ассоциацаас Цахим эрүүл мэнд төслийг хэрэгжүүлэхээр хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилт авсан бөгөөд санхүүжилтийн хэсгийг анхан шатны байгууллагуудад компьютер, т...
  2019-01-23 00:00:00 Read more
 • Дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруултын тухай зар
  Төслийн дугаар: 5489-MN Сонгон шалгаруулалтын дугаар: EHP/CS/IC/2.1.1/2019 Сонгон шалгаруулалтын нэр: Сургалтын дотоодын зөвлөх Эрүүл мэндийн яамнаас Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциаций...
  2019-01-01 00:00:00 Read more
 • Эрүүл мэндийн өгөгдөл солилцооны стандартын дотоодын зөвлөх
  Төслийн дугаар: 5489 – MN Сонгон шалгаруулалтын дугаар: EHP/CS/IC/1.2.4.3/2018 Сонгон шалгаруулалтын нэр: Эрүүл мэндийн өгөгдөл солилцооны стандартын дотоодын зөвлөх Эрүүл мэндийн яамнаас Дэлхийн...
  2018-12-04 00:00:00 Read more
 • Цахим эрүүл мэндийн хууль эрхзүйн дотоодын зөвлөх
  Төслийн дугаар: 5489 – MN Сонгон шалгаруулалтын дугаар: EHP/CS/IC/1.2.4.1/2018 Сонгон шалгаруулалтын нэр: Цахим эрүүл мэндийн хууль эрхзүйн дотоодын зөвлөх Эрүүл мэндийн яамнаас Дэлхийн банкны Ол...
  2018-12-01 00:00:00 Read more
 • Дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулалтын тухай зар
  Төслийн дугаар: 5489 – MN Сонгон шалгаруулалтын дугаар: EHP/CS/IC/1.2.1/2017 Сонгон шалгаруулалтын нэр: Эрүүл мэндийн өгөгдлийн зөвлөх Эрүүл мэндийн яамнаас Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн асс...
  2017-01-02 00:00:00 Read more
 • Дотоодын зөвлөхүүдийн сонгон шалгаруулалтын тухай зар
  Төслийн дугаар: 5489 - MN Сонгон шалгаруулалтын нэр, дугаар: 1) EHP/CS/IC/1.2.1/2017 - Эрүүл мэндийн өгөгдлийн зөвлөх 2) EHP/CS/IC/1.2.4.2/2017 - Эрүүл мэндийн өгөгдлийн стандартын зөвлөх Эрүүл ...
  2017-01-01 00:00:00 Read more