ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРООНЫ ГИШҮҮД
Төслийн Удирдах Хорооны Дарга:    Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
 
Гишүүд: 
 • Эрүүл мэндийн яамны Эмнэлгийн тусламжийн бодлого, хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, “Монгол улсад COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төслийн захирал
 • Эрүүл мэндийн яамны Эрүүл мэндийн салбарын эдийн засгийн бодлого, хэрэгжилтийн газрын Мэдээлэл технологийн хэлтэсийн дарга, “Цахим эрүүл мэнд” төслийн захирал
 • Эрүүл мэндийн яамны Нийтийн эрүүл мэндийн тусламжийн бодлого, хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
 • Эрүүл мэндийн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын дарга
 • Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн газрын дарга /зөвшилцсөнөөр/
 • Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны  Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга /зөвшилцсөнөөр/
 • Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын Цахим хөгжлийн газрын дарга /зөвшилцсөнөөр/
 • Эрүүл мэндийн яамны Эрүүл мэндийн салбарын эдийн засгийн бодлого, хэрэгжилтийн газрын Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга 
 • Эрүүл мэндийн яамны Эрүүл мэндийн салбарын эдийн засгийн бодлого, хэрэгжилтийн газрын Санхүүгийн хэлтсийн дарга 
 • Эрүүл мэндийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга 
Нарийн бичгийн дарга
 • Нэгдсэн төслийн зохицуулагч

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-05-03 өдөр 00:00:0 цаг