МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730) БАЙГАЛЬ ОРЧИН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ БАЙНА

МОНГОЛ УЛСАД КОВИД 19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨСӨЛ (P175730)БАЙГАЛЬ ОРЧИН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ  БАЙНА

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2021-02-15 өдөр 15:00:0 цаг